Ved hjelp av ultralyd kan fysioterapeuten se inn mot dine knokler og ledd. Ved å sammenligne med frisk side kan man vurdere om de funnene som gjøres på bildene er relevant for dine plager og smerter. Før en skanning med ultralydapparatet gjennomføres, tar fysioterapeuten opp en grundig sykehistorie og gjør en relevant klinisk undersøkelse. Basert på de funnene som gjøres her vil fysioterapeuten bekrefte eller avkrefte sin antagelse ved hjelp av bildene fra ultralydskanneren, og iverksette behandling eller henvise til annen behandling, som medisinsk eller kirurgisk.

Hva kan man se på ultralydbildene?

Det er en rekke patologiske tilstander en erfaren kliniker kan se på ultralydbilder. De vanligste tilstandene man ser etter er skader på muskel og bindevev, innvekst av kar- og nerver i senevev som kan indikere inflammasjon, deponering av kalk i muskel- og senevev og forstørrede slimposer. Det er også vanlig å se etter væskedannelser som kan indikere skadet vev, samt forstørret kapsel rundt ledd, som kan tyde på slitasje.

Ultralyd kan måle effekten av behandlingen

Med ultralyd kan fysioterapeuten gi deg et objektivt mål på din fremgang i rehabiliteringen. Man tar normalt sett bilder under en av de første konsultasjonene og har på den måten er godt utgangspunkt for å vurdere vevets forandring mot slutten av behandlingsserien. Et eksempel på dette kan være at man måler tykkelsen på achillessenen inn mot hælbeinet eller størrelse på kalk og slimpose.

Ultralydskanning er et nytt redskap innenfor fysioterapi. På Elavit Fysioterapi har det har vært en del av undersøkelse og behandling siden høsten 2009.

No items found.

Bli medlem i dag!

Er du klar til å ta steget mot en sunnere livsstil? Bli medlem hos Elavit i dag og få tilgang til våre førsteklasses helse- og treningstjenester. Velg mellom fleksible medlemskapstilbud som passer dine behov og livsstil. Trykk her for å starte din reise mot bedre helse!
Bli medlem