Andreas Tho Sandfossen (i permisjon til 01.09.2023)

Utdannelse:

2020 - pdd - Masterstudent i manuellterapi

2013 - Kurs i nålebehandling (dry-needling)

2013 - Kurs i smertemestring og -håndtering, Norsk fysioterapiforbund

2011/2015 - Bachelor i fysioterapi, Nederland

Kompetanse og arbeidsområder:

Andreas jobber helhetlig i behandling av personer i alle aldre med nevro-, muskel- og skjelettplager. Han har blant annet erfaring i arbeid med personer med nevromuskulære og nevrologiske diagnoser som polynevropati (CMT) og muskeldystrofier, ataxi og Multippel sklerose (MS).

Andreas spesialiserer seg for tiden innen manuellterapi ved Brighton University i England.

Trenger du time hos vårt treningssenter, legesenter eller fysioterapi?
Bestill time nå!